Rechtsbijstandverzekering afsluiten

Hier vind u veel antwoorden op uw vragen ivm met het afsluiten van een Das rechtsbijstandverzekering.


Ik heb een vraag


Waarom bij de DAS rechtsbijstand afsluiten?

Alle juridische problemen zijn verzekerd op enkele logische uitsluitingen na. Dat is helder en duidelijk. De voordelen van de DAS rechtsbijstandverzekering:


 • U staat nooit alleen bij een geschil. Met 400 juridische specialisten heeft DAS voor ieder geschil een expert in huis.
 • DAS is de juridische specialist voor particulieren en ondernemers en biedt rechtshulp, juridisich advies en incassodiensten.
 • Scherpe premies. Een advocaat rekent al snel Eur. 220,- per uur.
 • Premie is afgestemd op de prive-situatie van de particulier of de bedrijfssituatie van de onderneming, dus geen standaardmodules.
 • DAS is in Nederland maar ook in Europa de grootste gespcialiseerde rechtsbijstandverzekeraar.
 • Met vestigingen in 16 Europese landen garandeert DAS de beste juridische hulp in het buitenland.

Hoeveel rechtshulpzaken behandelt DAS?

Zo'n 400 juristen behandelen samen meer dan 81.000 zaken per jaar op meer dan 40 verschillende rechtsgebieden. Hierdoor blijven zij actief betrokken bij de laatste ontwikkelingen in de maatschappij, wetgeving en jurisprudentie. Daardoor kan DAS optimaal opkomen voor uw belangen.


Hoe zit het met ´gratis´ rechtshulp?

Gratis rechtshulp bestaat niet. Op de pagina ´Gesubsidieerde rechtshulp´ kunt u een en ander precies nalezen. Daar leest u dat uw eigen bijdrage kan oplopen tot meer dan duizend euro. Bovendien kan u aanvullend worden veroordeeld tot de proceskosten.


Wat wanneer u al lid bent van de vakbond?

Uw kan lid zijn van de ANWB, vakbond, Vereniging Eigen Huis of andere belangenorganisaties. Zij zijn van mening dat een rechtsbijstandverzekering overbodig is. Dit aanbod aan rechtshulp is vaak afgestemd op het specifieke terrein waarop de organisatie of instantie zich beweegt. Bij de vakbond is dat in het algemeen arbeidsrecht, bij de ANWB het verkeers- en recreatierecht. Daardoor ontstaat een versnipperd aanbod.

De voordelen van de DAS rechtsbijstandverzekering:


 • Wilt u alle rechtsgebieden afdekken, dan is het lidmaatschap van veel organisaties noodzakelijk met alle (hogere) kosten van dien.
 • Wanneer zaakbehandeling daadwerkelijk aan de orde komt, moeten vaak - aanvullend op contributies - kosten worden betaald.
 • Belangenorganisaties dienen in eerste instantie een algemeen belang. Het gevolg daarvan is dat de individuele belangen van leden nogal eens ondergeschikt zijn aan het algemeen belang waar de bewuste vereniging voor staat. Van de AbvaKabo is bijvoorbeeld bekend dat een individueel lid zich nooit rechtstreeks kan wenden tot de Rechtskundige Dienst van de FNV. Pas wanneer een regiokantoor heeft bepaald dat inzet van die dienst in een specifiek geval vereist is, wordt rechtshulp verleend.

Waarom zou een ondernemer een rechtsbijstandverzekering moeten afsluiten?

De kans dat een bedrijf geconfronteerd wordt met juridische conflictsituaties is groot. Ten eerste omdat binnen een onderneming veel handelingen en verrichtingen plaatsvinden met een juridisch karakter (overeenkomsten, vergunningen e.d.). Ten tweede omdat een bedrijf zich manifesteert in vele gedaanten. Bijvoorbeeld als inkoper van goederen of als werkgever. Maar ook als eigenaar of huurder van onroerend goed. Ten derde dient hij er rekening mee te houden dat het aantal conflicten toeneemt door verharding van onze steeds complexere maatschappij. De voordelen DAS rechtsbijstand verzekering:


 • Bugetteerbare premie en geen gezoek naar juridisch specialisten.
 • Inclusief incasso service!

Veel ondernemers kennen wel mede-ondernemers die ook advocaat zijn, maar die zijn vaak op 1 of enkele juridische terreinen gespecialiseerd. Bovendien rekenen ook die advocaten hun uurtarief. DAS Rechtsbijstand Verzekering

Vragen over polisvoorwaarden


Is een zoon/dochter, die wegens studie niet meer thuis woont, nog verzekerd?

Ja, kinderen blijven als zij wegens studie uitwonend zijn gewoon meeverzekerd op de rechtsbijstandverzekering voor particulieren.


Is het zinvol om een auto voor rechtsbijstand te verzekeren als deze al Wa + Casco (all-risk) verzekerd is?

Een Wa + Casco (all-risk) verzekering biedt bijvoorbeeld geen dekking voor een geschil met de garage over een uitgevoerde reparatie. In dat geval kan u onze hulp inroepen, mits de rubriek motorrijtuigen is meeverzekerd.


Heeft u te allen tijde het recht om zich bij te laten staan door een advocaat naar keuze?

Nee, in principe zal de rechtshulp door 1 van de eigen DAS medewerkers worden verleend. Er werken inmiddels ongeveer 400 juristen en rechtshulpverleners bij DAS Rechtsbijstand die zich dagelijks bezighouden met de juridische hulpverlening aan onze clienten. Zo zijn er voor elk rechtsgebied vakkundige specialisten in huis.

Op grond van de polisvoorwaarden zijn we wettelijk verplicht een zaak uit te besteden in de volgende gevallen:


 • Procesmonopolie
 • U bent het niet eens met de visie van de DAS over een geschil en wil een ´second opinion´
 • U raakt betrokken in een geschil met een andere DAS verzekerde.

Andere verzekeringen kennen een zogeheten wachttijd. Bestaat dit ook bij de DAS Rechtsbijstand?

Net als andere maatschappijen heeft de DAS Rechtsbijstand ook een wachttijdbepaling in de voorwaarden opgenomen. De wachttijd is in de regel drie maanden na ingangsdatum van de verzekering. Voor ontslagzaken is dat zes maanden en bij onteigening twaalf maanden. Geschillen die al bestaan of te voorzien zijn, zijn niet verzekerd. Voor het verhalen van schade na een verkeersongeval is de klant wel direct verzekerd van juridische hulp.


In de voorwaarden staat dat echtscheidingsprocedures van de dekking zijn uitgesloten. De kans bestaat dat er in de toekomst een probleem ontstaat over de omgangsregeling met een ex-partner. Biedt DAS Rechtsbijstandverzekering daarvoor dekking?

Ja, geschillen die na de echtscheidingsprocedure ontstaan over de omgangsregeling zijn niet uitgesloten en dus verzekerd.


Vragen over eigen risico


Geldt het eigen risico voor alle zaken?

Nee. Het eigen risico geldt niet bij telefonisch advies of bij materiele schade die in het verkeer is ontstaan. Wanneer u een Pluspakket heeft geldt het eigen risico ook niet.


Dus wanneer ik een autoschade meld, geldt er geen eigen risico?

Dat klopt, het eigen risico geldt niet bij een materiele schade die in het verkeer is ontstaan. Dat kan dus een autoschade zijn.


Wanneer moet u het eigen risico voldoen?

Wanneer het geschil in behandeling wordt genomen, ontvangt u van DAS Rechtsbijstand een nota met een acceptgiro en het verzoek het eigen risico over te maken.


Wat gebeurt er wanneer u het eigen risico niet betaalt?

Wanneer het eigen risico niet wordt betaald binnen de in de brief aangegeven termijn zal de DAS Rechtsbijstand de behandeling van de zaak niet verder voortzetten. Het is dus van belang dat het eigen risico op tijd voldaan wordt.


Wat kan ik doen wanneer ik me afvraag of het de moeite waard is om de zaak aan te melden?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u denkt dat er een juridisch probleem kan ontstaan, kunt u altijd telefonisch advies inwinnen bij onze afdeling Klantenservice. Een team van juristen zit klaar om direct advies te geven. Voor dat advies wordt geen eigen risico in rekening gebracht.


Bestaat er een mogelijkheid om geen eigen risico te hoeven betalen?

Jazeker. Wanneer u kiest voor het Pluspakket heeft hij niet alleen een uitbreiding van de dekking met onder meer vermogensbeheer, fiscaal recht en mediation bij echtscheiding, maar ook geen eigen risico bij een juridisch geschil.


Kan er worden gekozen voor een hoger of een lager eigen risico?

Nee, het eigen risico is een vast bedrag van 75 of 100 euro. Het eigen risico vervalt wanneer u heeft gekozen voor de extra zekerheid van een Pluspakket.


Geldt het eigen risico per geschil of per jaar?

Het eigen risico geldt per zaak. Dat betekent dat per juridisch geschil het eigen risico van 75 of 100 euro wordt berekend.
dasrechtsbijstandverzekering.nl: een website van MKB Benefits